Legislaţie

LEGISLATIE

1

Legea nr.544

din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

2

Hotarare nr.123

din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

3

Legea nr.52

din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica